HQC-DVR-AHD9920G-H4-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 16+4 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 21,500
 
HQC-NVR-9908G-H1(P8)
8畫面網路錄影機 (NVR/8MP/8POE)
特價NT$: 11,500
 
HQC-NVR-9932G-H4(P16)
32畫面網路錄影機 (NVR/8MP/4硬碟/16POE)
特價NT$: 25,900
 
DrayTek VigorAP 800
企業級PoE無線基地台
特價NT$: 2,500
HQC-DVR-AHD9912G-H2-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 8+4 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 15,600
 
HQC-DVR-AHD9912G-H1-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 8+4 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 11,500
 
HQC-AA002
高感度麥克風
特價NT$: 250
 
HQC-EZ-X1500
LCD顯示-無線防盜系統優惠組合包
特價NT$: 7,850