HQC-AHD9906J4-H1 (4K)
4+2 畫面數位錄影機 (1碟4音4警)
特價NT$: 8,900
 
HQC-EZ-X1500
LCD顯示-無線防盜系統優惠組合包
特價NT$: 7,850
 
WDT-7501FU
USB電風扇(紅色款)
特價NT$: 159
 
HQC-DVR-AHD9912G-H2-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 8+4 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 15,600
HQC-AHD9916J8-H2 (4K)
8+8 畫面數位錄影機 (2碟8音8警)
特價NT$: 15,600
 
HQC-PDT
網路線傳輸器(BNC&F)
特價NT$: 180
 
HQC-TBH-NVR9932-H8-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 32畫面數位網路錄影機 ____________________支援 (32畫面/4K畫質/HDMI*2/網路孔*2/硬碟*8)
特價NT$: 41,500
 
HQC-DVR-AHD9912G-H1-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 8+4 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 13,500