HQC-EZ-X1500
LCD顯示-無線防盜系統優惠組合包
特價NT$: 7,850
 
HQC-TS-HC8000
紅外線熱感應攝影機 (偵側體溫/雙鏡頭)
特價NT$: 28,500
 
PCI-MZK-WNHR
高速無線寬頻分享器IEEE802.11n/b/g
特價NT$: 900
 
HQC-NVR-9932G-H8 (4K)
32畫面網路錄影機 (NVR/4K/8MP/8硬碟)
特價NT$: 41,500
HQC-NVR-9932G-H4(P16)
32畫面網路錄影機 (NVR/8MP/4硬碟/16POE)
特價NT$: 33,800
 
HQC-AHD9906J4-H1 (4K)
4+2 畫面混合式錄放影機 (1碟4音4警)
特價NT$: 8,900
 
DrayTek VigorAP 800
企業級PoE無線基地台
特價NT$: 2,500
 
HQC-DVR-AHD9924K-H2-NP
【旗艦機】H.265 壓縮 16+8 畫面混合式錄放影機 (2碟8音16警)
特價NT$: 20,500