HQC-NVR-9904G-H1(P4)
4畫面網路錄影機 (NVR/8MP/4POE)
特價NT$: 8,900
 
HQC-DVR-AHD9905-H1-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 4+1 畫面數位錄影機 (IPCAM/AHD 4CH 1080P/720P/960H/TVI/CVI )
特價NT$: 8,900
 
HQC-TBH-NVR9932-H8-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 32畫面數位網路錄影機 ____________________支援 (32畫面/4K畫質/HDMI*2/網路孔*2/硬碟*8)
特價NT$: 41,500
 
HQC-NVR-9932G-H8
32畫面網路錄影機 (NVR/4K/8MP/8硬碟)
特價NT$: 41,500
HQC-DVR-AHD8905B-H1-NP
H.264 壓縮 4+1 畫面數位錄影機 (IPCAM/AHD 4CH 1080P/1080P LITE/720P/960H )
特價NT$: 7,900
 
HQC-DVR-AHD9924K-H2-NP
【旗艦機】H.265 壓縮 16+8 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 20,500
 
HQC-DVR-AHD9905G-H1-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 4+1 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 8,900
 
HQC-DVR-AHD9912G-H1-NP
【旗艦機】H.264 壓縮 8+4 混合式五合一錄放影機 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP CAM)
特價NT$: 13,500